Düşünmek ve Düşlemek Arasında Kürt Meselesi

Düşünmek ve Düşlemek Arasında Kürt Meselesi:

Siyasal, Ekonomik ve Kültürel Analiz ve Çözüm Önerileri Raporu

Ahmet ÖZCAN ve Ural AKÜZÜM

Kürt meselesi, hiçbir boyutunun tek başına açıklayıcı olmayacağı, çok boyutlu ve girift bir meseledir. Dolayısıyla Kürt meselesi, hem ekonomik hem de siyasal ve kültürel, hem yurt içi hem de uluslararası boyutlarıyla birlikte düşünülmelidir. Örneğin birçok hükümet, Kürt meselesini yalnızca ekonomik boyutuyla ele almış, görmezden geldikleri etnik ve kültürel haklar boyutunun üstünü, bütün meselenin bölgenin geri kalmışlığıyla açıklanabileceğine dair bir söylem geliştirerek örtmeye çalışmışlardır. Söz konusu söylem, iş olanakları sağlandığında Kürt gençlerinin PKK’ya katılmayacağı öngörüsüyle örneklendirilmiştir. Tek boyutlu bu bakış açısının yanlışlığı, İspanya’nın en gelişmiş ve en zengin bölgesi olan Bask’a verilecek bir referansla açık bir şekilde gösterilebilir. Diğer yandan, meselenin yalnızca etno-sosyal boyutunu hesaba katarak bir çözüm önerisi geliştirmek, meseleyi dönüştüren siyasal aktörleri ve ekonomik arka planı görmezden gelmek anlamına gelir. Ayrıca, meselenin tarihsel gelişimini incelediğimiz bölümden çıkan sonuç – Kürt nüfusunun, dinsel kimliklerin cemaat düzeyinde belirleyici olduğu Osmanlı Devleti’nin yıkılmasıyla, kendi uluslarını inşa etmeye çalışan beş ayrı modern ulus-devlet içinde yaşamaya başlaması – bu boyutların varlıklarını borçlu olduğu tarihsel zemini oluşturmaktadır. Türkiye’nin ulus-devlet kurma sürecinin en temel sorunlarından biri olarak ortaya çıkan Kürt meselesine sahip olduğu bu girift yapı anlaşılarak müdahale edildiğinde, ülkeyi kutuplaşmaya götüren bu uzun ve kanlı süreç, bir demokratikleşme sancısı olarak aşılabilecektir. Diğer bir deyişle, Kürt meselesini doğru düşünmek, birlikte düşlemek ve düşlediklerimizi gerçekleştirmek için atılması gereken en temel adımdır.

Tüm raporu indirmek için bakınız:

https://www.academia.edu/35391104/D%C3%BC%C5%9F%C3%BCnmek_ve_D%C3%BC%C5%9Flemek_Aras%C4%B1nda_K%C3%BCrt_Meselesi_Siyasal_Ekonomik_ve_K%C3%BClt%C3%BCrel_Analiz_ve_%C3%87%C3%B6z%C3%BCm_%C3%96nerileri_Raporu

ATIF: Özcan, Ahmet and Ural Aküzüm, (2012). Düşünmek ve Düşlemek arasında Kürt Meselesi: Siyasal, Ekonomik ve Kültürel Analiz ve Çözüm Önerileri Raporu (The Kurdish Question between Thinking and Dreaming: Report on Political, Economic and Cultural Analysis and Solution Offers), Istanbul: ARI Hareketi Yay.

Düşünmek ile Düşlemek Arasında - Aküzüm-Özcan.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s