Yeni Baskı: “Kıyam ve Kıtal” 2. Baskısını Yaptı!

Ümit Kurt ve Güney Çeğin (der.), Kıyam ve Kıtal: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Devletin İnşası ve Kolektif Şiddet, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2015. (2. Baskı: 2022)

Kitabı satın almak için burayı tıklayın.

Ümit Kurt ile Güney Çeğin’in editörlüğünü yaptığı, benim de eşkıyalık üzerine yazdığım bir makaleyle katkıda bulunduğum “Kıyam ve Kıtal: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Devletin İnşası ve Kolektif Şiddet”, Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan 2. Baskısını yaptı!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s