The Diary of a War

His look is free from envy; hence you laud him;

He doest not notice whether you applaud him;

He has the eagle’s eye for what is far,

He does not see you, he sees only stars.

Friedrich Nietzsche

From the blog

New posts in your inbox

“Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!”

Nihayet! Ama en güzel çiçekler en geç açanlardır. En derin kitaplar yaş odunla ağır ağır yananlardır. Acıyla arınıp tamamlanan zamana aykırı bir kitap. Bir korkusuzluğun ifadesi, bir itiraz, ayrıkotu. Yine de yalnızca bir başlangıç. Sessizce verilmiş bir sözün başlangıcı, ulusal ufukların ötesine geçme sözünün. Bir yol ayrımı. Urganın felsefesiyle bıçağın mutluluğu arasında.”

Cumhuriyet Döneminde Eşkıyalık-Kültür Tarih Sohbetleri-Medyascope TV

Ahmet Özcan

I was once Kafkaesque. Now I become more and more Nietzschean!

(Political Science: PhD: Boğaziçi University; MA: Sabancı University; BA: Yıldız Technical University.)

Read more