The Diary of a War

His look is free from envy; hence you laud him;

He doest not notice whether you applaud him;

He has the eagle’s eye for what is far,

He does not see you, he sees only stars.

Friedrich Nietzsche

From the blog

“Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!”

Nihayet! Ama en güzel çiçekler en geç açanlardır. En derin kitaplar yaş odunla ağır ağır yananlardır. Acıyla arınıp tamamlanan zamana aykırı bir kitap. Bir korkusuzluğun ifadesi, bir itiraz, ayrıkotu. Yine de yalnızca bir başlangıç. Sessizce verilmiş bir sözün başlangıcı, ulusal ufukların ötesine geçme sözünün. Bir yol ayrımı. Urganın felsefesiyle bıçağın mutluluğu arasında.”

Şekâvet, Hıyânet, İsyan

“Yalçın Çakmak ve Ahmet Özcan’ın derledikleri kitapta, devletin ve karşı direnç merkezlerinin nasıl konumlandıklarına ışık tutuluyor. Balkanlar’da, Anadolu, Kürdistan ve Arap vilayetlerinde tırmanan şiddeti denetim altına almak adına yapılan ıslahatlardan ve eşkıyalığın farklı alanlardaki görüngülerinden hareket ederek, devlet söylemi ve pratiklerinde, toplumsal yaşamda, edebiyatta, sinemada ve folklorda eşkıyalığın tezahürleri inceleniyor.”

Edmund Burke and the French Revolu-tion

Edmund Burke’s Reflections on the Revolution in France as a classic text cannot be understood without analysing the interaction between the text and its historical-philosophical context. On its historical side, Reflections was written in order to defend the 18th century British political system against the omnipresent air of change in Europe as being prudently progressive, aristocratic, and post feudal. On its philosophical side, it is an inside critique of the Enlightenment thought.

Cumhuriyet Döneminde Eşkıyalık-Kültür Tarih Sohbetleri-Medyascope TV

Telif Eserler:

Tercüme Eserler:

Ahmet Özcan

I was once Kafkaesque. Now I become more and more Nietzschean!

(Political Science: PhD: Boğaziçi University; MA: Sabancı University; BA: Yıldız Technical University.)