Bir İstanbul Distopyası-Şehir Yayınları

Ahmet Özcan, “Bir İstanbul Distopyası: İstanbul’un Sınıfsal ve Kimliksel Dönüşümü Bağlamında Karşı-Kentler, Folyo-Yaşamlar ve Yok Mekanlar”, (içinde) Murat Şentürk (ed.), Göç, Kentleşme ve Aidiyet Ekseninde Esenleri Anlamak, İstanbul: Şehir Yayınları, s. 105-128. Örtün, evet ey felaket sahnesi… Örtün artık ey şehir;örtün ve sonsuz uyu, ey dünyanın koca kahpesi Tevfik Fikret, Sis İstanbul, “ana şehir” anlamına gelen, … More Bir İstanbul Distopyası-Şehir Yayınları