Talks

Ahmet Özcan, “Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!”: Modern Türkiye’de Son Kürt Eşkıyalık Çağı (1950-1970)

Medyascope TV‘de Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz ile “Kültür ve Tarih Sohbetleri”nde yaptığımız söyleşi için:


İbni Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde Önder Küçükural ile yaptığımız söyleşi için:


Kıymık Youtube kanalında Yalçın Çakmak ile yaptığımız söyleşi için:


Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği‘nde yaptığımız söyleşi için:


Uluslararası Politika Akademisi‘nde Ozan Örmeci ile yaptığımız söyleşi için:Edmund Burke, Fransa Devrimi Üzerine Düşünceler (1790) (çev. Ahmet Özcan)

Danende Topluluğu‘nun düzenlediği Monokl Okumaları kapsamında Edmund Burke ve Fransız Devrimi üzerine yaptığımız söyleşi için:


Ayrımcı Sözlük

2012 senesinde Bugün TV‘de yaptığımız söyleşi için:


Kolektif 26A, Nietzsche Üzerine Dersler

26A Atölye‘de gerçekleşen Nietzsche’de Sessizlik Kavramı Üzerine Bir Tartışma” adlı söyleşi için burayı tıklayın.


26A Atölye‘de gerçekleşen “Nietzsche’de Suç ve Ceza” adlı söyleşinin birinci bölümü için burayı tıklayın.

İkinci bölüm için burayı tıklayın.


26A Atölye‘de gerçekleşen “Nietzsche’yi Buradan Anlamak” adlı söyleşinin birinci bölümü için burayı tıklayın.

İkinci bölüm için burayı tıklayın.