Talks

“Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!”: Modern Türkiye’de Son Kürt Eşkıyalık Çağı (1950-1970)

Mirgün Cabas ve Can Kozanoğlu ile Nereden Başlasam‘da 29 Aralık 2021’de yayınlanan söyleşim için burayı tıklayın. Söyleşiyi Spotify‘dan dinlemek için burayı tıklayın.


Medyascope TV‘de Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz ile “Kültür ve Tarih Sohbetleri”nde 13 Mayıs 2019’da yayınlanan söyleşim için:

Söyleşiyi Spotify‘dan dinlemek için burayı, Soundcloud‘dan dinlemek için burayı tıklayın.


Serhat Sarısözen ile Radyo Sputnik‘te (RS FM) 3 Aralık 2018’de yayınlanan söyleşim için burayı tıklayın.


İbni Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde Önder Küçükural ile 3 Aralık 2018’de yaptığımız söyleşi için:


Kıymık Youtube kanalında Yalçın Çakmak ile 17 Mayıs 2020’de yaptığımız söyleşi için:


Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği‘nde 28 Aralık 2018’de yaptığımız söyleşi için:


Uluslararası Politika Akademisi‘nde Ozan Örmeci ile 15 Kasım 2018’de yaptığımız söyleşi için:


Kolektif 26A, Son Kürt Eşkıyalar Çağı (1950-1970) (9 Şubat 2019) (Kayıt yoktur.)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Kulübü-Modern Türkiye’de Devlet ve Eşkıyalık (6 Aralık 2019) (Kayıt yoktur.)

İstanbul Gedik Üniversitesi-“Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!” (19 Mart 2019) (Kayıt yoktur.)


Nietzsche

Radyo Medipol‘ün Kırmızı Çizgi adlı programında Ebrar Aktaş ve Furkan Kalembaşı ile 2 Haziran 2022’de yaptığımız “Nietzsche” temalı söyleşiyi dinlemek için:

Söyleşiyi Spotify‘dan dinlemek için burayı tıklayın.


Kerim ya da Zalim Kitabı Bölüm Yazarları Toplantısı

Hikmet Kıvılcımlı üzerine Güney Çeğin ile birlikte kaleme aldığımız bir makale ile katkıda bulunduğumuz Kerim ya da Zalim: Osmanlı Devlet ve Toplum Yapısı Tartışmaları (der. Vefa Saygın Öğütle ve Güney Çeğin) kitabı bölüm yazarları toplantısı için:


Edmund Burke, Fransa Devrimi Üzerine Düşünceler (1790) (çev. Ahmet Özcan)

Danende Topluluğu‘nun düzenlediği Monokl Okumaları kapsamında “Edmund Burke ve Fransız Devrimi” üzerine 16 Ocak 2021’de yaptığımız söyleşi için:


Ayrımcı Sözlük

25 Ağustos 2012’de Bugün TV‘de yayınlanan söyleşim için:


Kolektif 26A, Nietzsche Üzerine Dersler

Ahmet Özcan ile Nietzsche’de Sessizlik Kavramı Üzerine Bir Tartışma (19 Ekim 2019) (Kayıt yoktur.)


Ahmet Özcan ile Nietzsche Kavramları Üzerine Tartışma: Nietzsche’de Suç ve Ceza (26 Ekim 2019) (Kayıt yoktur.)


Ahmet Özcan ile Nietzsche Kavramları Üzerine Tartışma: Nietzsche’yi Buradan Anlamak (14 Aralık 2019) (Kayıt yoktur.)


İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Bölümü, Friedrich Nietzsche ve Cezanın Soykütüğü (27 Nisan 2021) (Kayıt yoktur.)

İstanbul Gedik Üniversitesi, Avrupa Siyasal Düşüncesine Yön Veren Düşünürler: John Stuart Mill (16 Mart 2017) (Pelin Batu ve Cengiz Çağla ile birlikte) (Kayıt yoktur.)

Advertisement