Les derniers bandits kurdes de la Turquie moderne

Ahmet Özcan, “Les derniers bandits kurdes de la Turquie moderne: Analyse des soulèvements individuels «spontanés» kurdes ou le banditisme contre l’État-nation turc”, L’homme et la société, Vol. 187-188, January-July 2013, pp. 155-181. L’histoire de la rébellion kurde contre l’État-Nation turc, et conjointement celle de la question kurde dans la Turquie moderne, débute avec le déclenchement … More Les derniers bandits kurdes de la Turquie moderne

Killing the Lernaean Hydra: the core, crust and promise of Occupy Gezi

Ahmet Özcan, ‘Killing the Lernaean Hydra: the core, crust and promise of Occupy Gezi’, Turkish Review, Vol. 3, Issue 4, July-August 2013, pp. 396-400. Ahmet Özcan writes that the Gezi uprising is “more than an explosion of accumulated resentment against the present semi-democracy of Turkey” and adds that “it is a new collective and spontaneous … More Killing the Lernaean Hydra: the core, crust and promise of Occupy Gezi

Uccidere l’Idra di Lerna: il nocciolo, la superficie e la promessa di Occupy Gezi

Ahmet Özcan, ‘Killing the Lernaean Hydra: the core, crust and promise of Occupy Gezi’, Turkish Review, Vol. 3, Issue 4, July-August 2013, pp. 396-400. The text below is the translation of my article on the Occupy Gezi into Italian by Federica Remondino. L’esplosione dei fatti di Gezi è stato un trauma inatteso per tutti gli attori … More Uccidere l’Idra di Lerna: il nocciolo, la superficie e la promessa di Occupy Gezi

Matando a la Hidra de Lerna: el núcleo, la corteza y la promesa de “Ocupa Gezi”

Ahmet Özcan, ‘Killing the Lernaean Hydra: the core, crust and promise of Occupy Gezi’, Turkish Review, Vol. 3, Issue 4, July-August 2013, pp. 396-400. The text below is the translation of my article on the Occupy Gezi into Spanish by German Leyens. La erupción de los acontecimiento de Gezi fue inesperada e impactante para todos los … More Matando a la Hidra de Lerna: el núcleo, la corteza y la promesa de “Ocupa Gezi”

Eşkıyanın ‘Adi’ Şiddetinin Siyasallığı ve Yasa Yapıcı Mirası

Ahmet Özcan, “Eşkıyanın ‘Adi’ Şiddetinin Siyasallığı ve Yasa Yapıcı Mirası”, Kebikeç: İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Sayı 34, 2021, s. 7-23. Yukarıdaki makale, European University Institute tarafından 2011’de düzenlenen “12. Akdeniz Araştırma Konferansı” kapsamında sunduğum ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi’nde halen devam etmekte olan “Son Kürt Eşkıyaları, Göçerler ve Merkezileşme” adlı doktora tezimin girişi niteliğinde olan … More Eşkıyanın ‘Adi’ Şiddetinin Siyasallığı ve Yasa Yapıcı Mirası

Uluslararası İlişkiler Disiplini

Ahmet Özcan ve Bilgesu Sümer, “Bir Sosyal Bilim, Ona Mütekabil Siyaset ve Nihai Eleştirisi: Uluslararası İlişkiler Disiplini”, Politik Sosyal Bilim, Sayı 1, 2010. Giriş Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplini, diğer sosyal bilimlerden farklı olarak incelemeye ve anlamaya çalıştığı fenomen ile adlandırılmıştır. Bu fenomen, kendi varlığından ve bütününden hiyerarşik olarak daha üstün birimlerin olmadığı dünya siyasetindeki ulus-devletlerin … More Uluslararası İlişkiler Disiplini