“Peyami Safa ve Friedrich Nietzsche”-Toplum ve Bilim

Ahmet Özcan, “Nihilizm, güç ve ahlak: Peyami Safa’nın siyasal-ahlaki düşüncesinde Friedrich Nietzsche’nin gölgesi”, Toplum ve Bilim, Sayı 163, Mart 2023, s. 185-209. Peyami Safa’nın yaşamı boyunca Friedrich Nietzsche’nin felsefesini yorumlamalarının bir soykütüğünü çıkaran bu çalışma, Nietzsche’nin düşüncelerinin Safa’nın siyasal-ahlâki düşüncesi üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nietzsche’nin efendi ve köle ahlâkları arasındaki ayrımını milliyetçi … More “Peyami Safa ve Friedrich Nietzsche”-Toplum ve Bilim

Birikim’de değişik boyutları ve vaatleriyle Kürt meselesi-Birikim

Ahmet Özcan, “Birikim’de değişik boyutları ve vaatleriyle Kürt meselesi,” Birikim, Sayı 400 (Ağustos 2022), s. 40-56. Makalenin tümünün yer aldığı Birikim’in 400. Sayısı için burayı tıklayın. (…) Birikim’in (Mart 1975 ile Mart 1980 arasındaki) birinci dönemi ile (Mayıs 1989’dan başlayıp süregiden) ikinci dönemi arasında temel bir fark bulunmaktaydı. Birinci dönem, demokrasi ve enternasyonalizm savunusu ile … More Birikim’de değişik boyutları ve vaatleriyle Kürt meselesi-Birikim

Bir Susuş Ustalığı-Felsefi Düşün

Ahmet Özcan, “Bir Susuş Ustalığı: Friedrich Nietzsche’nin Felsefesinde ‘Sessizlik’ Kavramının Metinlerarası Bir Okuması”, Felsefi Düşün: Akademik Felsefe Dergisi, Sayı 18, Nisan 2022, s. 115-141. Makalenin tümünün yer aldığı Felsefi Düşün’ün 18. Sayısını satın almak için burayı tıklayın. Öz Aristoteles’in insanı “konuşan hayvan” olarak gören bakış açısından hareketle Friedrich Nietzsche’nin “insanı aşma” amacı “dili aşma” amacı … More Bir Susuş Ustalığı-Felsefi Düşün

Les derniers bandits kurdes de la Turquie moderne-L’Homme et la société

Ahmet Özcan, “Les derniers bandits kurdes de la Turquie moderne: Analyse des soulèvements individuels «spontanés» kurdes ou le banditisme contre l’État-nation turc”, L’homme et la société, Vol. 187-188, January-July 2013, pp. 155-181. L’histoire de la rébellion kurde contre l’État-Nation turc, et conjointement celle de la question kurde dans la Turquie moderne, débute avec le déclenchement … More Les derniers bandits kurdes de la Turquie moderne-L’Homme et la société

Killing the Lernaean Hydra: the core, crust and promise of Occupy Gezi-Turkish Review

Ahmet Özcan, ‘Killing the Lernaean Hydra: the core, crust and promise of Occupy Gezi’, Turkish Review, Vol. 3, Issue 4, July-August 2013, pp. 396-400. Ahmet Özcan writes that the Gezi uprising is “more than an explosion of accumulated resentment against the present semi-democracy of Turkey” and adds that “it is a new collective and spontaneous … More Killing the Lernaean Hydra: the core, crust and promise of Occupy Gezi-Turkish Review

Uccidere l’Idra di Lerna: il nocciolo, la superficie e la promessa di Occupy Gezi (trans. Federica Remondino)

Ahmet Özcan, ‘Killing the Lernaean Hydra: the core, crust and promise of Occupy Gezi’, Turkish Review, Vol. 3, Issue 4, July-August 2013, pp. 396-400. The text below is the translation of my article on the Occupy Gezi into Italian by Federica Remondino. L’esplosione dei fatti di Gezi è stato un trauma inatteso per tutti gli attori … More Uccidere l’Idra di Lerna: il nocciolo, la superficie e la promessa di Occupy Gezi (trans. Federica Remondino)

Matando a la Hidra de Lerna: el núcleo, la corteza y la promesa de “Ocupa Gezi” (trans. German Leyens)

Ahmet Özcan, ‘Killing the Lernaean Hydra: the core, crust and promise of Occupy Gezi’, Turkish Review, Vol. 3, Issue 4, July-August 2013, pp. 396-400. The text below is the translation of my article on the Occupy Gezi into Spanish by German Leyens. La erupción de los acontecimiento de Gezi fue inesperada e impactante para todos los … More Matando a la Hidra de Lerna: el núcleo, la corteza y la promesa de “Ocupa Gezi” (trans. German Leyens)

Eşkıyanın “Adi” Şiddetinin Siyasallığı ve Yasa Yapıcı Mirası-Kebikeç

Ahmet Özcan, “Eşkıyanın ‘Adi’ Şiddetinin Siyasallığı ve Yasa Yapıcı Mirası”, Kebikeç: İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Sayı 34, 2021, s. 7-23. Yukarıdaki makale, European University Institute tarafından 2011’de düzenlenen “12. Akdeniz Araştırma Konferansı” kapsamında sunduğum ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi’nde halen devam etmekte olan “Son Kürt Eşkıyaları, Göçerler ve Merkezileşme” adlı doktora tezimin girişi niteliğinde olan … More Eşkıyanın “Adi” Şiddetinin Siyasallığı ve Yasa Yapıcı Mirası-Kebikeç

Uluslararası İlişkiler Disiplini-Politik Sosyal Bilim

Ahmet Özcan ve Bilgesu Sümer, “Bir Sosyal Bilim, Ona Mütekabil Siyaset ve Nihai Eleştirisi: Uluslararası İlişkiler Disiplini”, Politik Sosyal Bilim, Sayı 1 (Güz 2010), s. 57-75. Giriş Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplini, diğer sosyal bilimlerden farklı olarak incelemeye ve anlamaya çalıştığı fenomen ile adlandırılmıştır. Bu fenomen, kendi varlığından ve bütününden hiyerarşik olarak daha üstün birimlerin olmadığı … More Uluslararası İlişkiler Disiplini-Politik Sosyal Bilim