Killing the Lernaean Hydra: the core, crust and promise of Occupy Gezi

The eruption of Gezi events was unexpected and shocking for all Turkey’s political actors. The AK Party government’s self-confidence had been at a peak after more than a decade’s unprecedented political power, and local resistance to its policy of neo-liberal urban transformation had remained near-invisible in the mainstream media. Nonetheless, it was this resistance that […]

Read more "Killing the Lernaean Hydra: the core, crust and promise of Occupy Gezi"

Uccidere l’Idra di Lerna: il nocciolo, la superficie e la promessa di Occupy Gezi

The text below is the translation of my article on the Occupy Gezi, recently published in the Turkish Review, into Italian by Federica Remondino. L’esplosione dei fatti di Gezi è stato un trauma inatteso per tutti gli attori della politica turca. L’autostima del partito di governo AK era al massimo dopo oltre un decennio di […]

Read more "Uccidere l’Idra di Lerna: il nocciolo, la superficie e la promessa di Occupy Gezi"

Matando a la Hidra de Lerna: el núcleo, la corteza y la promesa de “Ocupa Gezi”

The text below is the translation of my article on the Occupy Gezi, recently published in the Turkish Review, into Spanish by German Leyens. La erupción de los acontecimiento de Gezi fue inesperada e impactante para todos los actores políticos de Turquía. La autoconfianza del gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) […]

Read more "Matando a la Hidra de Lerna: el núcleo, la corteza y la promesa de “Ocupa Gezi”"

EŞKIYANIN ‘ADİ’ ŞİDDETİNİN SİYASALLIĞI VE YASA YAPICI MİRASI

III. Son Kürt Eşkıyalığı, Göçerler ve Merkezileşme Türkiye’nin Kürt meselesinin tarihi, erken Cumhuriyet dönemi gerçekleşen, Koçgiri, Şeyh Said ve Dersim başta olmak üzere, çeşitli Kürt ayaklanmaları ile başlar. Bu ayaklanmaların mümkün olan en sert şekilde bastırılmasından 1960’ların sonunda DDKO ile başlayıp PKK’nın tekeli ile sonuçlanacak örgütlü Kürt hareketlerinin doğuşuna kadar, Türkiye’nin Kürt nüfusunun yoğun olarak yaşadığı […]

Read more "EŞKIYANIN ‘ADİ’ ŞİDDETİNİN SİYASALLIĞI VE YASA YAPICI MİRASI"

BİR SOSYAL BİLİM, ONA MÜTEKABİL SİYASET VE NİHAİ ELEŞTİRİSİ: ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİ

Giriş Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplini, diğer sosyal bilimlerden farklı olarak incelemeye ve anlamaya çalıştığı fenomen ile adlandırılmıştır. Bu fenomen, kendi varlığından ve bütününden hiyerarşik olarak daha üstün birimlerin olmadığı dünya siyasetindeki ulus-devletlerin ilişkileridir. Uİ disiplini, ulus-devletlerin analiz seviyesinde bütünsel bir birim olarak ele alınması ile başlamıştır. Cevabı aranan sorular, uluslararası ilişkilere dair ana aktörlerin kim; […]

Read more "BİR SOSYAL BİLİM, ONA MÜTEKABİL SİYASET VE NİHAİ ELEŞTİRİSİ: ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİ"