About

He was born in Konya in 1982. He graduated from the Department of Political Science and International Relations at the Yildiz Technical University in 2006. He acquired his Master’s degree from the Department of Political Science at the Sabanci University in 2009 with his thesis on Edmund Burke’s political thought. He completed his doctorate education in the Department of Political Science and International Relations at the Boğaziçi University in 2014 with his thesis Last Era of Kurdish Banditry in Modern Turkey, which is published as a book by the İletişim Publishing House in 2018 with the title ‘But the Age of Banditry is Gone!’. Özcan has currently been giving lectures in the Faculty of Economics and Administrative Sciences at the Istanbul Gedik University. Concentrating on Political Theory, Comparative Politics and Turkish Politics, he has published numerous articles, books, book chapters, and translations in Turkish, English and French.


1982 yılında Konya’da doğdu. Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 2006 yılında tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde Edmund Burke’ün siyasal düşüncesi üzerine yazdığı tezle 2009 yılında tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başladığı doktora eğitimini ise ‘Modern Türkiye’de Son Kürt Eşkıyalık Çağı’ adlı teziyle 2014 yılında tamamladı. Yazarın doktora tezi, 2018 yılının Kasım ayında ‘Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!’ ismiyle İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Özcan, halen İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak dersler vermektedir. Özellikle siyasal düşünce ve Türkiye siyasetine yoğunlaşan Özcan’ın Türkçe, İngilizce ve Fransızca makaleleri ve kitap bölümleri ile çeviri çalışmaları yayımlanmıştır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s