About

I was born in Konya in 1982. I graduated from the Department of Political Science and International Relations at the Yildiz Technical University in 2006. I acquired my Master’s degree from the Department of Political Science at the Sabanci University in 2009 with a thesis on Edmund Burke’s political thought under the supervision of Şerif Mardin. I completed my doctorate education in the Department of Political Science and International Relations at the Boğaziçi University in 2014 with the thesis Last Era of Kurdish Banditry in Modern Turkey, which is published as a book by the İletişim Publishing House in 2018 with the title ‘But the Age of Banditry is Gone!’. I have currently been giving lectures in the Faculty of Economics and Administrative Sciences at the Istanbul Gedik University. Concentrating on Political Theory, Comparative Politics and Turkish Politics, I have published numerous articles, books, book chapters, and translations in Turkish, English and French.


1982 yılında Konya’da doğdum. Lisans eğitimimi Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 2006 yılında tamamladım. Yüksek lisans eğitimimi Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde Şerif Mardin’in danışmanlığında Edmund Burke’ün siyasal düşüncesi üzerine yazdığım tezle 2009 yılında tamamladım. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde başladığım doktora eğitimimi ise ‘Modern Türkiye’de Son Kürt Eşkıyalık Çağı’ adlı tezle 2014 yılında tamamladım. Doktora tezim, 2018 yılının Kasım ayında ‘Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!’ ismiyle İletişim Yayınları tarafından yayımlandı. Halen İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak dersler veriyorum. Özellikle siyasal düşünce ve Türkiye siyasetine yoğunlaşan Türkçe, İngilizce ve Fransızca makalelerim ve kitap bölümlerim ile çeviri çalışmalarım yayımlanmıştır.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s