MUKAYESELİ ANAYASAL DENGE VE DENETLEME VE TÜRKİYE

“Özgürlük, anayasal usulün çatlaklarında gizlenmiş olarak bulunacaktır.” (John Neville Figgis) Hem muktedir, etkili ve enerjik hem de dengeli, ölçülü ve sorumlu olan iyi hükümeti öne çıkaracak bir Anayasanın kurulması veya yeniden yapılandırılması eylemi, zor, vakur bir görevdir. Böyle bir Anayasayı yapılandırmada “Kuvvetler Ayrılığının iyi hükümetin asıl ve gerekli bir bileşeni olup olmadığı?” ve öyleyse, “Kuvvetler […]

Read more "MUKAYESELİ ANAYASAL DENGE VE DENETLEME VE TÜRKİYE"

Edmund Burke, the French Revolution and the Enlightenment

Edmund Burke’s “Reflections on the Revolution in France” as a classic text cannot be understood without analysing the interaction between the text and its historical-philosophical context. On its historical side, “Reflections” was written in order to defend the 18th century British political system against the omnipresent air of change in Europe as being prudently progressive, […]

Read more "Edmund Burke, the French Revolution and the Enlightenment"

İNSANLIĞIMIZ VE JEO-STRATEJİK GERÇEKLER IŞIĞINDA SOMALİ

“Ben ve ulusum dünyaya karşı,   Ben ve kabilem ulusa karşı,   Ben ve ailem kabileye karşı,   Ben ve kardeşim aileye karşı,   Ben kardeşime karşı.” (Bir Somali Deyişi)[1]  Bu çalışmayı kaleme aldığımız an itibariyle Somali, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verdigi son rakamlara göre, bugüne kadar yarısı çocuklardan oluşan on binlerce insanın açlıktan öldüğü, 4 milyon insanın […]

Read more "İNSANLIĞIMIZ VE JEO-STRATEJİK GERÇEKLER IŞIĞINDA SOMALİ"