“Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!”

“Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!”: Modern Türkiye’de Son Kürt Eşkıyalık Çağı (1950-1970) Atıf: Ahmet Özcan, “Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!”: Modern Türkiye’de Son Kürt Eşkıyalık Çağı (1950-1970), Hamit Bozarslan (Önsöz), İstanbul: İletişim Yayınları, 2018. “Dağda eşkıya mı var, istediği kadar olsun. Eşkıya nedir ki… Ama bu! Bu korkutuyor beni. Toprak meselesi… Bir aklına düşerse köylünün, önüne geçilmez. (…) […]

Read more "“Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!”"

Edmund Burke, the French Revolution and the Enlightenment

Edmund Burke’s “Reflections on the Revolution in France” as a classic text cannot be understood without analysing the interaction between the text and its historical-philosophical context. On its historical side, “Reflections” was written in order to defend the 18th century British political system against the omnipresent air of change in Europe as being prudently progressive, […]

Read more "Edmund Burke, the French Revolution and the Enlightenment"