“Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!”

“Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!”: Modern Türkiye’de Son Kürt Eşkıyalık Çağı (1950-1970)

Atıf: Ahmet Özcan, “Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!”: Modern Türkiye’de Son Kürt Eşkıyalık Çağı (1950-1970), Hamit Bozarslan (Önsöz), İstanbul: İletişim Yayınları, 2018.

“Dağda eşkıya mı var, istediği kadar olsun. Eşkıya nedir ki… Ama bu! Bu korkutuyor beni. Toprak meselesi… Bir aklına düşerse köylünün, önüne geçilmez. (…) Bu oğlan eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürdü.” Yaşar Kemal (İnce Memed’den)

Eşkıya, Türkiye’de bu kitabın odaklandığı 1950-1970 döneminde son ve parlak yükselişini yaşayan, öncesinde hep gündemde olan, etkili, vurucu bir terim. Kürt Meselesi’nin bir alt konusu veya örtüsü olarak kodlanmış. Bir tarafta kriminalize eden, öte tarafta mitleştiren bir terim. Evrensel sosyal teoride de sosyal eşkıya-anti-sosyal haydut ikiliği çerçevesinde, çok tartışılan bir konu.

Ahmet Özcan, hem bu tartışmayı genişletiyor, hem de Türkiye ve Kürtler bağlamında vakalarla, hikâyelerle, imgelerle donatılmış sağlam bir analiz ortaya koyuyor. Modern ulus-devletin serpilme sürecinde “eşkıya”dan “suçlu vatandaş”a, “masum köylüler”den “dağlı canavarlar”a geçiş nasıl oldu? “Münferit vakalar” sayılan “Doğu” eşkıyalığı, neden toplu bir kriminalleştirme eşliğinde sistemli bir “eşkıya avı”nın konusuna dönüştü? En nihayet “Eşkıya”dan “Terörist”e nasıl geçildi?

Siyaset ve medya söylemi yanında, sinemaya ve edebiyata da bakıyor Özcan. Eşkıyalığa bakışta iki karşıt yaklaşımın romandaki güçlü temsillerini, Yaşar Kemal ve Kemal Tahir’i inceliyor.

Ayrıca dönemin üç popüler eşkıyası Koçero, Hekimo ve Hamido’nun sosyal portreleri, eşkıya olgusunun toplumsal bağlamına ve iktidarla ilişkilerine ışık tutuyor.

Kitabı satın almak için:

https://www.iletisim.com.tr/kitap/ama-eskiyalik-cagi-kapandi/9679?fbclid=IwAR1lfPc5Ua1JXE5HXFpZslpQnF01uWHuQ4Vfqs0qwXLz2ZZC8RnfwNq9N1U#.W91cpaeB3OR

Kitaptan bir bölüm okumak için:

Click to access ama-eskiyalik-cagi-kapandi.pdf

Murat Özyaşar’la yaptığımız K24’te yayımlanan söyleşi için:

http://t24.com.tr/k24/yazi/siftah-soylesileri-ahmet-ozcan,2043

Anıl Mert Özsoy ile yaptığımız Gazete Duvar’da yayımlanan söyleşi için:

https://www.gazeteduvar.com.tr/kitap/2018/12/13/ahmet-ozcan-devlet-kurt-eskiyaliginda-hiyanet-tespit-etti/?fbclid=IwAR0RVVr_RlfKUgE6_livNPV1UXZUpAxJS0cY5YxEA-2KMMkiPj3tFm7Acl8

Yağız Alp Tangün ile yaptığımız Birikim Dergisi’nde yayımlanan söyleşi için:

http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/9289/merkez-ile-siba-arasinda-daglarin-felsefesini-yapmak-ahmet-ozcan-ile-ama-eskiyalik-cagi-kapandi-kitabi-uzerine-soylesi#.XDZfPC2B3OQ

Serhat Sarısözen ile yaptığımız Sputnik Radyo’daki söyleşi için:

https://tr.sputniknews.com/columnists/201812031036446467-ege-eskiyalari-kahramanlastirildi-dogudaki-eskiyalar-dislandi/

Jinda Zekioğlu ile yaptığımız Artı Gerçek’te yayımlanan söyleşi için:

https://www.artigercek.com/haberler/eskiyadan-teroriste-mehkumdan-gerillaya-kurt-meselesi

Medyascope TV’de Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz ile “Kültür ve Tarih Sohbetleri’nde yaptığımız söyleşi için:

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde Önder Küçükural ile yaptığımız söyleşi için:

Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği’nde yaptığımız söyleşi için:

Yalçın Çakmak ile yaptığımız ‘Kıymık’ Youtube kanalında yayınlanan söyleşi için:

Ozan Örmeci ile yaptığımız Uluslararası Politika Akademisi’nde yayınlanan söyleşi için:

Ahmet Özcan-Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı
Ahmet Özcan, “Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!”, Önsöz: Hamit Bozarslan, İletişim Yayınları, 9 Kasım 2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s