The Ottoman ‘Westwardness’

Recently published under the editorship of four Ph.D. candidates, “Well-Connected Domains: Towards an Entangled Ottoman History” is the concrete outcome of a research project on, in the editors’ words, “processes of exchange, interaction, and entanglement between the Ottoman Empire and its neighbors in the west”[i] — and hence on the “well-connected domains” of the early modern […]

Read more "The Ottoman ‘Westwardness’"

Burke’ü Oku(yama)mak

Immanuel Kant’ın insanlığın olgunluk çağına geçiş aşaması olarak betimlediği Aydınlanma, ‘bilmeye cesaret et!’ (sapare aude!) şiarıyla başlamıştı (1991: 54); ama, bildiği ya da bildiğini sandığı dünyaya yönelik gittikçe daha kibirli hale gelen bu özgüven, Fransa’da tarih sahnesine henüz çıkan ‘halk’ın (le peuple) devrimini, kısa sürede, çok genç ve çok hırslı hatiplerin teatral performanslarının liderliğindeki donsuz (sans-culotte) güruhların […]

Read more "Burke’ü Oku(yama)mak"

Bay K ya da Modern İnsanın Yalnızlığı, Yabancılaşması ve Yok Oluşu

Franz Kafka, “Dönüşüm” adlı öyküsüne şu cümleyle başlar: “Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu.” “Dava” ise daha ilk cümlesiyle hikayeye başlamak konusunda oyalanmayacağını gösterir: “Biri iftira atmış olacaktı ki Joseph K’ya, bir sabah hiçbir neden yokken tutuklandı.” İşte “Dönüşüm” ve “Dava”nın başlangıç cümlelerinin önemi, yazarın tamamla(ya)madığı […]

Read more "Bay K ya da Modern İnsanın Yalnızlığı, Yabancılaşması ve Yok Oluşu"