Burke’ü Oku(yama)mak-Modus Operandi

Ahmet Özcan, “Burke’ü Oku(yama)mak”, Modus Operandi, Sayı 1, Mart 2015, s. 271-275.


“Burke’ü Oku(yama)mak” başlıklı müdahalesinde Ahmet Özcan, Edmund Burke’ün insanlığın ve ezilenlerin düşmanı bir gerici, ayrıcalıkları kayıran bir sahtekâr ve ikbal peşinde bir fırsatçı olarak tanınmasında dönemin entelektüel ikliminin ve sonrasında Marx ve Marksistlerin oynadığı rolü metinlerden pasajlarla serimlerken, 20. yüzyılda bazı Marksistlerin onunla diyalog kurma girişimlerine işaret ediyor ve Aydınlanma felsefesinin tam kalbine bizzat onun araçlarıyla yapılan bir taarruz olarak Fransız Devrimi Üzerine Düşünceler‘in, iç sınırlılıkları ve çelişkileriyle birlikte itibarının da iade edilmesi gerektiğini tartışmaya açıyor.

VEFA SAYIN ÖĞÜTLE, “EDİTÖRÜN TAKDİMİ”
James Gillray, Fransız İşgalinin Vaat Ettiği Dehşetler (1796)

James Gillray, Öldürülmüş Olanın Kanı İntikam için Haykırıyor (1793)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s