Burke’ü Oku(yama)mak

Immanuel Kant’ın insanlığın olgunluk çağına geçiş aşaması olarak betimlediği Aydınlanma, ‘bilmeye cesaret et!’ (sapare aude!) şiarıyla başlamıştı (1991: 54); ama, bildiği ya da bildiğini sandığı dünyaya yönelik gittikçe daha kibirli hale gelen bu özgüven, Fransa’da tarih sahnesine henüz çıkan ‘halk’ın (le peuple) devrimini, kısa sürede, çok genç ve çok hırslı hatiplerin teatral performanslarının liderliğindeki donsuz (sans-culotte) güruhların […]

Read more "Burke’ü Oku(yama)mak"

The “Secret” Formula for Happiness: Not Desiring What is Undesirable

“God, Grant me the serenity to accept the things that I cannot change, The Courage to change the things that I can, And the wisdom to know the difference.” This brilliant prayer, originally written by the American theologian and philosopher Reinhold Niebuhr and curiously adopted by Alcoholics Anonymous and other twelve-step programs, grants us both […]

Read more "The “Secret” Formula for Happiness: Not Desiring What is Undesirable"