Killing the Lernaean Hydra: the core, crust and promise of Occupy Gezi

The eruption of Gezi events was unexpected and shocking for all Turkey’s political actors. The AK Party government’s self-confidence had been at a peak after more than a decade’s unprecedented political power, and local resistance to its policy of neo-liberal urban transformation had remained near-invisible in the mainstream media. Nonetheless, it was this resistance that […]

Read more "Killing the Lernaean Hydra: the core, crust and promise of Occupy Gezi"

Uccidere l’Idra di Lerna: il nocciolo, la superficie e la promessa di Occupy Gezi

The text below is the translation of my article on the Occupy Gezi, recently published in the Turkish Review, into Italian by Federica Remondino. L’esplosione dei fatti di Gezi è stato un trauma inatteso per tutti gli attori della politica turca. L’autostima del partito di governo AK era al massimo dopo oltre un decennio di […]

Read more "Uccidere l’Idra di Lerna: il nocciolo, la superficie e la promessa di Occupy Gezi"

Matando a la Hidra de Lerna: el núcleo, la corteza y la promesa de “Ocupa Gezi”

The text below is the translation of my article on the Occupy Gezi, recently published in the Turkish Review, into Spanish by German Leyens. La erupción de los acontecimiento de Gezi fue inesperada e impactante para todos los actores políticos de Turquía. La autoconfianza del gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) […]

Read more "Matando a la Hidra de Lerna: el núcleo, la corteza y la promesa de “Ocupa Gezi”"

MUKAYESELİ ANAYASAL DENGE VE DENETLEME VE TÜRKİYE

“Özgürlük, anayasal usulün çatlaklarında gizlenmiş olarak bulunacaktır.” (John Neville Figgis) Hem muktedir, etkili ve enerjik hem de dengeli, ölçülü ve sorumlu olan iyi hükümeti öne çıkaracak bir Anayasanın kurulması veya yeniden yapılandırılması eylemi, zor, vakur bir görevdir. Böyle bir Anayasayı yapılandırmada “Kuvvetler Ayrılığının iyi hükümetin asıl ve gerekli bir bileşeni olup olmadığı?” ve öyleyse, “Kuvvetler […]

Read more "MUKAYESELİ ANAYASAL DENGE VE DENETLEME VE TÜRKİYE"

İNSANLIĞIMIZ VE JEO-STRATEJİK GERÇEKLER IŞIĞINDA SOMALİ

“Ben ve ulusum dünyaya karşı,   Ben ve kabilem ulusa karşı,   Ben ve ailem kabileye karşı,   Ben ve kardeşim aileye karşı,   Ben kardeşime karşı.” (Bir Somali Deyişi)[1]  Bu çalışmayı kaleme aldığımız an itibariyle Somali, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verdigi son rakamlara göre, bugüne kadar yarısı çocuklardan oluşan on binlerce insanın açlıktan öldüğü, 4 milyon insanın […]

Read more "İNSANLIĞIMIZ VE JEO-STRATEJİK GERÇEKLER IŞIĞINDA SOMALİ"