MUKAYESELİ ANAYASAL DENGE VE DENETLEME VE TÜRKİYE

“Özgürlük, anayasal usulün çatlaklarında gizlenmiş olarak bulunacaktır.” (John Neville Figgis)

Hem muktedir, etkili ve enerjik hem de dengeli, ölçülü ve sorumlu olan iyi hükümeti öne çıkaracak bir Anayasanın kurulması veya yeniden yapılandırılması eylemi, zor, vakur bir görevdir. Böyle bir Anayasayı yapılandırmada “Kuvvetler Ayrılığının iyi hükümetin asıl ve gerekli bir bileşeni olup olmadığı?” ve öyleyse, “Kuvvetler Ayrılığının incelikleri nelerdir?” soruları, Anayasa hukuku açısından ele alınması gereken sorulardır. 1980 askeri müdahalesinin bir ürünü olan mevcut Anayasasını revize etmek için yaptıgı birçok girişimden sonra Türkiye, artık tamamen yeni bir Anayasanın kurulacağı, böylesine zor bir görev ile karşı karşıyadır. İşte bu çalışma, hem demokratik hem de etkili bir hükümet modelini destekleyen bir Anayasa ile sonuçlanmasını umduğumuz mevcut Anayasa kurma sürecine naçizane bir katkıda bulunma girişimidir. Bu bakımdan, bu çalışmanın amaçladığı başlıca katkı; Türkiye’nin muhtemel Anayasasının kurumsal yapılanması için – organların bütünüyle ayrı olmadığı, bu nedenle birbirini dışlamayan; ancak kuvvetlerinin belli kısımlarını paylaşarak birbirlerini denetleyen ve dengeleyen – Kuvvetler Ayrılığı Karma Modelinin vazgeçilmez önemini göstermektir. Denetim ve dengenin Türkiye’nin yeni Anayasasındaki yapısal önemi üzerine olan bu vurgu; teorik, tarihi ve karşılaştırmalı bakış açıları aracılığıyla Kuvvetler Ayrılığının Anayasal bir analizinden kaynaklanmaktadır.

  • Çalışmanın Türkçe çevirisi için bakınız: academia.edu
  • TEPAV’ın düzenlediği ve TOBB Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptıgı bu çalışmanın tanıtım konferansı hakkında bakınız: tepav.org.tr

Atıf: Özcan, Ahmet (2012). Mukayeseli Anayasal Denge ve Denetleme ve Türkiye, Istanbul: A Project of the German Marshall Fund by the ARI Movement, the Black Sea Trust for Regional Cooperation, and the International Democratic Initiative.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s