‘EŞKIYA’DAN SUÇLU VATANDAŞ VE TERÖRİSTE TÜRK ULUS-DEVLET SÖYLEMİNDE (KÜRT) ADİ VE SİYASİ SUÇLU

Giriş Yasanın, temsil ettiği siyasal sistemi doğrudan hedef aldığını belirlediği bir eylemi, tamamen özel bir suç olarak, ‘adi’ (vasat, sıradan) şeklinde kodlanan günlük suçtan ayrıştırması pratiğinin kökleri – tıpkı Atina şehir-devletinin kendisine hor gözlerle bakan filozofu Sokrates’i dinsizlikle yargılayıp ölüme mahkûm ettiği davada görüldüğü gibi[1] – Eski Yunan, Roma ve İslam hukukuna kadar uzanan kadim […]

Read more "‘EŞKIYA’DAN SUÇLU VATANDAŞ VE TERÖRİSTE TÜRK ULUS-DEVLET SÖYLEMİNDE (KÜRT) ADİ VE SİYASİ SUÇLU"

SON KÜRT EŞKIYALARI: KÜRT MESELESİNDE ‘ADİ’ ŞİDDETİN SİYASALLIĞI VE YASA YAPICI MİRASI

Sunuş – Hamit Bozarslan (s.17-19) “Şiddet, sosyal tarih ve ekonomik boyut Ahmet Özcan’ın Kürdistan bağlamında ele aldığı –ama Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde Türkiye’nin diğer bölgelerinde de nispeten yaygın olan–[1] eşkiyalık olgusu, sosyal tarih, yasadışılık ve şiddet arasındaki ilişkileri sorgulamamızı mümkün kılmaktadır. Özcan’ın çalışması, devletin Türk eşkiyacılığını gözden ırak tutarak Kürt eşkiyacılığına ağırlık verdiğini göstermektedir. Bu ayrımın […]

Read more "SON KÜRT EŞKIYALARI: KÜRT MESELESİNDE ‘ADİ’ ŞİDDETİN SİYASALLIĞI VE YASA YAPICI MİRASI"

‘GEZİ OLAYLARI’ WEBER’İN ‘DEVLETİN MEŞRU ŞİDDET TEKELİ’ TEZİNİN TAHRİFATINDAN GAYRİ İNCELENEBİLİR Mİ?

Politik Şiddetin Kavranışına Dair Bir Soruşturma: ‘Gezi Olayları’ Weber’in ‘Devletin Meşru Şiddet Tekeli’ Tezinin Tahrifatından Gayri İncelenebilir mi? Girizgâh “Hukuksal bir kurumda, şiddetin gizli mevcudiyetine dair bilinç yok olduğunda, kurum da çöker.” Walter Benjamin Gezi Olayları süresince hem Pierre Bourdieu’nün medya erbabı (fast thinker) adını verdiği televizyon kanallarının kadrolu kanaat üreticileri hem de gazete köşe […]

Read more "‘GEZİ OLAYLARI’ WEBER’İN ‘DEVLETİN MEŞRU ŞİDDET TEKELİ’ TEZİNİN TAHRİFATINDAN GAYRİ İNCELENEBİLİR Mİ?"

BİR İSTANBUL DİSTOPYASI

Bir İstanbul Distopyası: İstanbul’un Sınıfsal ve Kimliksel Dönüşümü Bağlamında Karşı-Kentler, Folyo-Yaşamlar ve Yok-Mekanlar Giriş “Örtün, evet ey felaket sahnesi… Örtün artık ey şehir; örtün ve sonsuz uyu, ey dünyanın koca kahpesi” (Tevfik Fikret – Sis) İstanbul, “ana şehir” anlamına gelen, iç içe geçmiş kent ve banliyölerden oluşan ve ülkenin siyasal, kültürel ve ekonomik merkezini oluşturan […]

Read more "BİR İSTANBUL DİSTOPYASI"