“Gezi Olayları” Weber’in “Devletin Meşru Şiddet Tekeli” Tezinin Tahrifatından Gayri İncelenebilir mi?-Ayrıntı Yayınları

Ahmet Özcan ve Güney Çeğin, “Politik Şiddetin Kavranışına Dair Bir Soruşturma: ‘Gezi Olayları’ Weber’in ‘Devletin Meşru Şiddet Tekeli’ Tezinin Tahrifatından Gayri İncelenebilir mi?”, (içinde) (der.) Vefa S. Öğütle ve Emrah Göker, Gezi ve Sosyoloji: Nesneyle Yüzleşmek, Nesneyi Kurmak, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2014, s. 149-157.


Hukuksal bir kurumda, şiddetin gizli mevcudiyetine dair bilinç yok olduğunda, kurum da çöker.

WALTER BENJAMIN

… bir siyasal örgüt, … şiddetin meşru kullanımı tekeli haklarını başarıyla elinde tuttukça, “devlet” olarak anılacaktır.

MAX WEBER

… yaşam, aslen ve en temel işlevlerinde yaralama, saldırı, sömürü, yıkma üzerinden işler ve düpedüz bu karakteri dışında hayal dahi edilemez.

FRIEDRICH NIETZSCHE


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s