Fransa Devrimi Üzerine Düşünceler, 1790-Edmund Burke (Çeviren Ahmet Özcan)

“Ama şövalyelik çağı kapandı. Sofistlerin, ekonomistlerin ve hesapçılarınki kazandı ve Avrupa’nın görkemi sonsuza dek söndürüldü. Rütbe ve cinsiyete yönelik o cömert sadakati, o mağrur teslimiyeti, o vakur itaati ve esaretin kendisinde bile soylu bir özgürlük ruhunu canlı tutan kalbin o tabiiyetini asla, artık asla seyreylemeyeceğiz. Yaşamın satın alınmamış zarafeti, ulusların mahcup müdafaası ve mert duygunun […]

Read more "Fransa Devrimi Üzerine Düşünceler, 1790-Edmund Burke (Çeviren Ahmet Özcan)"