İNSANLIĞIMIZ VE JEO-STRATEJİK GERÇEKLER IŞIĞINDA SOMALİ

“Ben ve ulusum dünyaya karşı,   Ben ve kabilem ulusa karşı,   Ben ve ailem kabileye karşı,   Ben ve kardeşim aileye karşı,   Ben kardeşime karşı.” (Bir Somali Deyişi)[1]  Bu çalışmayı kaleme aldığımız an itibariyle Somali, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verdigi son rakamlara göre, bugüne kadar yarısı çocuklardan oluşan on binlerce insanın açlıktan öldüğü, 4 milyon insanın […]

Read More İNSANLIĞIMIZ VE JEO-STRATEJİK GERÇEKLER IŞIĞINDA SOMALİ