Burke’ü Oku(yama)mak

Immanuel Kant’ın insanlığın olgunluk çağına geçiş aşaması olarak betimlediği Aydınlanma, ‘bilmeye cesaret et!’ (sapare aude!) şiarıyla başlamıştı (1991: 54); ama, bildiği ya da bildiğini sandığı dünyaya yönelik gittikçe daha kibirli hale gelen bu özgüven, Fransa’da tarih sahnesine henüz çıkan ‘halk’ın (le peuple) devrimini, kısa sürede, çok genç ve çok hırslı hatiplerin teatral performanslarının liderliğindeki donsuz (sans-culotte) güruhların […]

Read more "Burke’ü Oku(yama)mak"

Edmund Burke, the French Revolution and the Enlightenment

Edmund Burke’s “Reflections on the Revolution in France” as a classic text cannot be understood without analysing the interaction between the text and its historical-philosophical context. On its historical side, “Reflections” was written in order to defend the 18th century British political system against the omnipresent air of change in Europe as being prudently progressive, […]

Read more "Edmund Burke, the French Revolution and the Enlightenment"