Fransa Devrimi Üzerine Düşünceler, 1790-Edmund Burke (Çeviren Ahmet Özcan)

“Ama şövalyelik çağı kapandı. Sofistlerin, ekonomistlerin ve hesapçılarınki kazandı ve Avrupa’nın görkemi sonsuza dek söndürüldü. Rütbe ve cinsiyete yönelik o cömert sadakati, o mağrur teslimiyeti, o vakur itaati ve esaretin kendisinde bile soylu bir özgürlük ruhunu canlı tutan kalbin o tabiiyetini asla, artık asla seyreylemeyeceğiz. Yaşamın satın alınmamış zarafeti, ulusların mahcup müdafaası ve mert duygunun […]

Read more "Fransa Devrimi Üzerine Düşünceler, 1790-Edmund Burke (Çeviren Ahmet Özcan)"

Burke’ü Oku(yama)mak

Immanuel Kant’ın insanlığın olgunluk çağına geçiş aşaması olarak betimlediği Aydınlanma, ‘bilmeye cesaret et!’ (sapare aude!) şiarıyla başlamıştı (1991: 54); ama, bildiği ya da bildiğini sandığı dünyaya yönelik gittikçe daha kibirli hale gelen bu özgüven, Fransa’da tarih sahnesine henüz çıkan ‘halk’ın (le peuple) devrimini, kısa sürede, çok genç ve çok hırslı hatiplerin teatral performanslarının liderliğindeki donsuz (sans-culotte) güruhların […]

Read more "Burke’ü Oku(yama)mak"

Edmund Burke, the French Revolution and the Enlightenment

Edmund Burke’s “Reflections on the Revolution in France” as a classic text cannot be understood without analysing the interaction between the text and its historical-philosophical context. On its historical side, “Reflections” was written in order to defend the 18th century British political system against the omnipresent air of change in Europe as being prudently progressive, […]

Read more "Edmund Burke, the French Revolution and the Enlightenment"