AYRIMCI SÖZLÜK

Türkçe Ayrımcı* Deyiş, Deyim ve Atasözleri Sözlüğü *Irkçı, Cinsiyetçi, İnanç Ayrımı Yapan, Yabancı Düşmanı vb. “Ölmüş nesillerin geleneği, yaşayanların beyinlerine bir kabus gibi çöker.” (Karl Marx) “Dil, tarafsız değildir. O, yalnızca düşünceleri taşıyan bir araç değildir; dil, bizzat düşünceleri şekillendirir.” (Dale Spender) Geçmiş yılların hayaletleri üzerimizde dolaşıyor. Geleceği konusunda endişeli ve ürkek bugünün nesilleri, atalarının mirasına […]

Read more "AYRIMCI SÖZLÜK"

Discriminative Dictionary

Dictionary of Discriminative* Sayings, Proverbs, and Idioms in Turkish (*Sexist, Racist, Xenophobic etc.) “The tradition of all dead generations weighs like a nightmare upon the brains of the living.” (Karl Marx) “Language is not neutral. It is not merely a vehicle, which carries ideas. It is itself a shaper of ideas.” (Dale Spender) The specters […]

Read more "Discriminative Dictionary"

MUKAYESELİ ANAYASAL DENGE VE DENETLEME VE TÜRKİYE

“Özgürlük, anayasal usulün çatlaklarında gizlenmiş olarak bulunacaktır.” (John Neville Figgis) Hem muktedir, etkili ve enerjik hem de dengeli, ölçülü ve sorumlu olan iyi hükümeti öne çıkaracak bir Anayasanın kurulması veya yeniden yapılandırılması eylemi, zor, vakur bir görevdir. Böyle bir Anayasayı yapılandırmada “Kuvvetler Ayrılığının iyi hükümetin asıl ve gerekli bir bileşeni olup olmadığı?” ve öyleyse, “Kuvvetler […]

Read more "MUKAYESELİ ANAYASAL DENGE VE DENETLEME VE TÜRKİYE"