Fransa Devrimi Üzerine Düşünceler, 1790-Edmund Burke (Çeviren Ahmet Özcan)

“Ama şövalyelik çağı kapandı. Sofistlerin, ekonomistlerin ve hesapçılarınki kazandı ve Avrupa’nın görkemi sonsuza dek söndürüldü. Rütbe ve cinsiyete yönelik o cömert sadakati, o mağrur teslimiyeti, o vakur itaati ve esaretin kendisinde bile soylu bir özgürlük ruhunu canlı tutan kalbin o tabiiyetini asla, artık asla seyreylemeyeceğiz. Yaşamın satın alınmamış zarafeti, ulusların mahcup müdafaası ve mert duygunun […]

Read more "Fransa Devrimi Üzerine Düşünceler, 1790-Edmund Burke (Çeviren Ahmet Özcan)"

“Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!”

“Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!”: Modern Türkiye’de Son Kürt Eşkıyalık Çağı (1950-1970) Atıf: Ahmet Özcan, “Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!”: Modern Türkiye’de Son Kürt Eşkıyalık Çağı (1950-1970), Hamit Bozarslan (Önsöz), İstanbul: İletişim Yayınları, 2018. “Dağda eşkıya mı var, istediği kadar olsun. Eşkıya nedir ki… Ama bu! Bu korkutuyor beni. Toprak meselesi… Bir aklına düşerse köylünün, önüne geçilmez. (…) […]

Read more "“Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!”"

Kadınların Köleleştirilmesi – John Stuart Mill (Çeviren: Ahmet Özcan)

ATIF: John Stuart Mill, Kadınların Köleleştirilmesi, Çeviren: Ahmet Özcan, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayıncılık, 2017. John Stuart Mill’in, “bir cinsiyetin diğerine olan bağımlılığı” üzerine, eşi Harriet Taylor Mill ile birlikte geliştirdiği düşüncelerin bir ürünü olan ve eşinin ölümünden sonra kızı Helen Taylor’ın desteğiyle tamamladığı Kadınların Köleleştirilmesi (The Subjection of Women) (1869), yayımlandığı tarihsel bağlam içinde, Avrupa’nın […]

Read more "Kadınların Köleleştirilmesi – John Stuart Mill (Çeviren: Ahmet Özcan)"

Nostalgic Hero

Are you too old to live in a very young earth, and not the vice versa? Do the heroes of yesterday touch deep in your heart in an earth with awkward heroes? Fight then with that nostalgia; become the bridge that connects the past and the present, and thereby, assist the earth to embrace its […]

Read more "Nostalgic Hero"

‘EŞKIYA’DAN SUÇLU VATANDAŞ VE TERÖRİSTE TÜRK ULUS-DEVLET SÖYLEMİNDE (KÜRT) ADİ VE SİYASİ SUÇLU

Giriş Yasanın, temsil ettiği siyasal sistemi doğrudan hedef aldığını belirlediği bir eylemi, tamamen özel bir suç olarak, ‘adi’ (vasat, sıradan) şeklinde kodlanan günlük suçtan ayrıştırması pratiğinin kökleri – tıpkı Atina şehir-devletinin kendisine hor gözlerle bakan filozofu Sokrates’i dinsizlikle yargılayıp ölüme mahkûm ettiği davada görüldüğü gibi[1] – Eski Yunan, Roma ve İslam hukukuna kadar uzanan kadim […]

Read more "‘EŞKIYA’DAN SUÇLU VATANDAŞ VE TERÖRİSTE TÜRK ULUS-DEVLET SÖYLEMİNDE (KÜRT) ADİ VE SİYASİ SUÇLU"

The Ottoman ‘Westwardness’

Recently published under the editorship of four Ph.D. candidates, “Well-Connected Domains: Towards an Entangled Ottoman History” is the concrete outcome of a research project on, in the editors’ words, “processes of exchange, interaction, and entanglement between the Ottoman Empire and its neighbors in the west”[i] — and hence on the “well-connected domains” of the early modern […]

Read more "The Ottoman ‘Westwardness’"

Burke’ü Oku(yama)mak

Immanuel Kant’ın insanlığın olgunluk çağına geçiş aşaması olarak betimlediği Aydınlanma, ‘bilmeye cesaret et!’ (sapare aude!) şiarıyla başlamıştı (1991: 54); ama, bildiği ya da bildiğini sandığı dünyaya yönelik gittikçe daha kibirli hale gelen bu özgüven, Fransa’da tarih sahnesine henüz çıkan ‘halk’ın (le peuple) devrimini, kısa sürede, çok genç ve çok hırslı hatiplerin teatral performanslarının liderliğindeki donsuz (sans-culotte) güruhların […]

Read more "Burke’ü Oku(yama)mak"

SON KÜRT EŞKIYALARI: KÜRT MESELESİNDE ‘ADİ’ ŞİDDETİN SİYASALLIĞI VE YASA YAPICI MİRASI

Sunuş – Hamit Bozarslan (s.17-19) “Şiddet, sosyal tarih ve ekonomik boyut Ahmet Özcan’ın Kürdistan bağlamında ele aldığı –ama Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde Türkiye’nin diğer bölgelerinde de nispeten yaygın olan–[1] eşkiyalık olgusu, sosyal tarih, yasadışılık ve şiddet arasındaki ilişkileri sorgulamamızı mümkün kılmaktadır. Özcan’ın çalışması, devletin Türk eşkiyacılığını gözden ırak tutarak Kürt eşkiyacılığına ağırlık verdiğini göstermektedir. Bu ayrımın […]

Read more "SON KÜRT EŞKIYALARI: KÜRT MESELESİNDE ‘ADİ’ ŞİDDETİN SİYASALLIĞI VE YASA YAPICI MİRASI"

‘GEZİ OLAYLARI’ WEBER’İN ‘DEVLETİN MEŞRU ŞİDDET TEKELİ’ TEZİNİN TAHRİFATINDAN GAYRİ İNCELENEBİLİR Mİ?

Politik Şiddetin Kavranışına Dair Bir Soruşturma: ‘Gezi Olayları’ Weber’in ‘Devletin Meşru Şiddet Tekeli’ Tezinin Tahrifatından Gayri İncelenebilir mi? Girizgâh “Hukuksal bir kurumda, şiddetin gizli mevcudiyetine dair bilinç yok olduğunda, kurum da çöker.” Walter Benjamin Gezi Olayları süresince hem Pierre Bourdieu’nün medya erbabı (fast thinker) adını verdiği televizyon kanallarının kadrolu kanaat üreticileri hem de gazete köşe […]

Read more "‘GEZİ OLAYLARI’ WEBER’İN ‘DEVLETİN MEŞRU ŞİDDET TEKELİ’ TEZİNİN TAHRİFATINDAN GAYRİ İNCELENEBİLİR Mİ?"

Les derniers bandits kurdes de la Turquie moderne

Les derniers bandits kurdes de la Turquie moderne : Analyse des soulèvements individuels « spontanés » kurdes ou le banditisme contre l’État-nation turc Introduction L’histoire de la rébellion kurde contre l’État-nation turc, et conjointement celle de la question kurde dans la Turquie moderne, débute avec le déclenchement des grandes émeutes de Koçgiri, Cheik Said et Dersim à l’aube […]

Read more "Les derniers bandits kurdes de la Turquie moderne"

Killing the Lernaean Hydra: the core, crust and promise of Occupy Gezi

The eruption of Gezi events was unexpected and shocking for all Turkey’s political actors. The AK Party government’s self-confidence had been at a peak after more than a decade’s unprecedented political power, and local resistance to its policy of neo-liberal urban transformation had remained near-invisible in the mainstream media. Nonetheless, it was this resistance that […]

Read more "Killing the Lernaean Hydra: the core, crust and promise of Occupy Gezi"

Uccidere l’Idra di Lerna: il nocciolo, la superficie e la promessa di Occupy Gezi

The text below is the translation of my article on the Occupy Gezi, recently published in the Turkish Review, into Italian by Federica Remondino. L’esplosione dei fatti di Gezi è stato un trauma inatteso per tutti gli attori della politica turca. L’autostima del partito di governo AK era al massimo dopo oltre un decennio di […]

Read more "Uccidere l’Idra di Lerna: il nocciolo, la superficie e la promessa di Occupy Gezi"

Matando a la Hidra de Lerna: el núcleo, la corteza y la promesa de “Ocupa Gezi”

The text below is the translation of my article on the Occupy Gezi, recently published in the Turkish Review, into Spanish by German Leyens. La erupción de los acontecimiento de Gezi fue inesperada e impactante para todos los actores políticos de Turquía. La autoconfianza del gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) […]

Read more "Matando a la Hidra de Lerna: el núcleo, la corteza y la promesa de “Ocupa Gezi”"

AYRIMCI SÖZLÜK

Türkçe Ayrımcı* Deyiş, Deyim ve Atasözleri Sözlüğü *Irkçı, Cinsiyetçi, İnanç Ayrımı Yapan, Yabancı Düşmanı vb. “Ölmüş nesillerin geleneği, yaşayanların beyinlerine bir kabus gibi çöker.” (Karl Marx) “Dil, tarafsız değildir. O, yalnızca düşünceleri taşıyan bir araç değildir; dil, bizzat düşünceleri şekillendirir.” (Dale Spender) Geçmiş yılların hayaletleri üzerimizde dolaşıyor. Geleceği konusunda endişeli ve ürkek bugünün nesilleri, atalarının mirasına […]

Read more "AYRIMCI SÖZLÜK"

Discriminative Dictionary

Dictionary of Discriminative* Sayings, Proverbs, and Idioms in Turkish (*Sexist, Racist, Xenophobic etc.) “The tradition of all dead generations weighs like a nightmare upon the brains of the living.” (Karl Marx) “Language is not neutral. It is not merely a vehicle, which carries ideas. It is itself a shaper of ideas.” (Dale Spender) The specters […]

Read more "Discriminative Dictionary"

MUKAYESELİ ANAYASAL DENGE VE DENETLEME VE TÜRKİYE

“Özgürlük, anayasal usulün çatlaklarında gizlenmiş olarak bulunacaktır.” (John Neville Figgis) Hem muktedir, etkili ve enerjik hem de dengeli, ölçülü ve sorumlu olan iyi hükümeti öne çıkaracak bir Anayasanın kurulması veya yeniden yapılandırılması eylemi, zor, vakur bir görevdir. Böyle bir Anayasayı yapılandırmada “Kuvvetler Ayrılığının iyi hükümetin asıl ve gerekli bir bileşeni olup olmadığı?” ve öyleyse, “Kuvvetler […]

Read more "MUKAYESELİ ANAYASAL DENGE VE DENETLEME VE TÜRKİYE"

The “Secret” Formula for Happiness: Not Desiring What is Undesirable

“God, Grant me the serenity to accept the things that I cannot change, The Courage to change the things that I can, And the wisdom to know the difference.” This brilliant prayer, originally written by the American theologian and philosopher Reinhold Niebuhr and curiously adopted by Alcoholics Anonymous and other twelve-step programs, grants us both […]

Read more "The “Secret” Formula for Happiness: Not Desiring What is Undesirable"

BİR İSTANBUL DİSTOPYASI

Bir İstanbul Distopyası: İstanbul’un Sınıfsal ve Kimliksel Dönüşümü Bağlamında Karşı-Kentler, Folyo-Yaşamlar ve Yok-Mekanlar Giriş “Örtün, evet ey felaket sahnesi… Örtün artık ey şehir; örtün ve sonsuz uyu, ey dünyanın koca kahpesi” (Tevfik Fikret – Sis) İstanbul, “ana şehir” anlamına gelen, iç içe geçmiş kent ve banliyölerden oluşan ve ülkenin siyasal, kültürel ve ekonomik merkezini oluşturan […]

Read more "BİR İSTANBUL DİSTOPYASI"

Success in Failure

There is no such thing as “success”, pure, perfect, and glorious; but only “success in failure”, the courage and talent to turn a failure into a success, albeit impure and imperfect, but the most glorious. “Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.” (Samuel Beckett)

Read more "Success in Failure"

TIPKI KUYRUĞUNU YAKALAMAYA ÇALIŞAN BİR KÖPEK GİBİ (DENEME)

Arap Baharı, Ortadoğu’nun neredeyse bütün ülkelerini devrimlere ya da iç savaşlara sürüklemişken 2000’ler Türkiye’si Kürt meselesiyle boğuşmaya devam ediyor. Ve neo-liberalizmin zaferi karşısında, sınıf savaşımı eski haşmetini kaybetti derken grevler olur; siber eşkıyalar, twitter üzerinden devlet kurumlarını tehdit edip birbirleriyle hesaplaşırlar. Bu ülkede, yine de, siyaset anlayışı alabildiğine gelenekseldir; siyaset, Osmanlı’dan bu yana, idamların icra […]

Read more "TIPKI KUYRUĞUNU YAKALAMAYA ÇALIŞAN BİR KÖPEK GİBİ (DENEME)"

Should We Let the Hate Free? The Case of Google, Cyber Censorship, and Turkey

Freedom of Expression vs. Freedom from Harm One of the greatest controversies of our contemporary world is the one between the ideas of freedom of expression and freedom from harm. On the one side of the spectrum, the idealists of freedom of expression are proud of their irreconcilable attitude toward any attempt of putting any […]

Read more "Should We Let the Hate Free? The Case of Google, Cyber Censorship, and Turkey"

Right and Might

As opposed to the classic socialist jargon “We are right, we will win!”, the most basic truth of life is “We are mighty, we are right!” The sacred concepts of morality, i.e. right or wrong and just or unjust, are alone empty concepts. As power gives the content of morality, might defines (and re-defines) what […]

Read more "Right and Might"

Ecce Homo

All of us are works in progress, or rather, works that shall never be completed. It is just a futile attempt to complete ourselves, self-realization can never be achieved. Do not tidy your room (your books, pictures, tools, ideas) so that when you die, the image of your room will demonstrate “you” as you are, […]

Read more "Ecce Homo"

Nec Spe, Nec Metu

We have been lost, weak, and miserable, and will remain so, as long as we wait for the moment of salvation. We are the offshoots of the slaves constantly dreaming of a single sacred moment that would put everything all right and prove ourselves to others without any further doubt. We have been the cowards, […]

Read more "Nec Spe, Nec Metu"

EŞKIYANIN ‘ADİ’ ŞİDDETİNİN SİYASALLIĞI VE YASA YAPICI MİRASI

III. Son Kürt Eşkıyalığı, Göçerler ve Merkezileşme Türkiye’nin Kürt meselesinin tarihi, erken Cumhuriyet dönemi gerçekleşen, Koçgiri, Şeyh Said ve Dersim başta olmak üzere, çeşitli Kürt ayaklanmaları ile başlar. Bu ayaklanmaların mümkün olan en sert şekilde bastırılmasından 1960’ların sonunda DDKO ile başlayıp PKK’nın tekeli ile sonuçlanacak örgütlü Kürt hareketlerinin doğuşuna kadar, Türkiye’nin Kürt nüfusunun yoğun olarak yaşadığı […]

Read more "EŞKIYANIN ‘ADİ’ ŞİDDETİNİN SİYASALLIĞI VE YASA YAPICI MİRASI"

Edmund Burke, the French Revolution and the Enlightenment

Edmund Burke’s “Reflections on the Revolution in France” as a classic text cannot be understood without analysing the interaction between the text and its historical-philosophical context. On its historical side, “Reflections” was written in order to defend the 18th century British political system against the omnipresent air of change in Europe as being prudently progressive, […]

Read more "Edmund Burke, the French Revolution and the Enlightenment"

İNSANLIĞIMIZ VE JEO-STRATEJİK GERÇEKLER IŞIĞINDA SOMALİ

“Ben ve ulusum dünyaya karşı,   Ben ve kabilem ulusa karşı,   Ben ve ailem kabileye karşı,   Ben ve kardeşim aileye karşı,   Ben kardeşime karşı.” (Bir Somali Deyişi)[1]  Bu çalışmayı kaleme aldığımız an itibariyle Somali, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verdigi son rakamlara göre, bugüne kadar yarısı çocuklardan oluşan on binlerce insanın açlıktan öldüğü, 4 milyon insanın […]

Read more "İNSANLIĞIMIZ VE JEO-STRATEJİK GERÇEKLER IŞIĞINDA SOMALİ"

BİR SOSYAL BİLİM, ONA MÜTEKABİL SİYASET VE NİHAİ ELEŞTİRİSİ: ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİ

Giriş Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplini, diğer sosyal bilimlerden farklı olarak incelemeye ve anlamaya çalıştığı fenomen ile adlandırılmıştır. Bu fenomen, kendi varlığından ve bütününden hiyerarşik olarak daha üstün birimlerin olmadığı dünya siyasetindeki ulus-devletlerin ilişkileridir. Uİ disiplini, ulus-devletlerin analiz seviyesinde bütünsel bir birim olarak ele alınması ile başlamıştır. Cevabı aranan sorular, uluslararası ilişkilere dair ana aktörlerin kim; […]

Read more "BİR SOSYAL BİLİM, ONA MÜTEKABİL SİYASET VE NİHAİ ELEŞTİRİSİ: ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİ"

Bay K ya da Modern İnsanın Yalnızlığı, Yabancılaşması ve Yok Oluşu

Franz Kafka, “Dönüşüm” adlı öyküsüne şu cümleyle başlar: “Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu.” “Dava” ise daha ilk cümlesiyle hikayeye başlamak konusunda oyalanmayacağını gösterir: “Biri iftira atmış olacaktı ki Joseph K’ya, bir sabah hiçbir neden yokken tutuklandı.” İşte “Dönüşüm” ve “Dava”nın başlangıç cümlelerinin önemi, yazarın tamamla(ya)madığı […]

Read more "Bay K ya da Modern İnsanın Yalnızlığı, Yabancılaşması ve Yok Oluşu"