“Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!”-Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği

“Ama Eşkıyalık Çağı Kapandı!” – Bir “ilk kitap”, ifadenin hem iyi hem kötü anlamıyla. Bir yanda soğumamış aksine harlanmış ateşten bir meselenin gençlik ruhuyla ele alınışı, elini yakma pahasına. Diğer yanda alışılmış olanı alışılmış olmayan bir açıdan görme arzusu ve bu yeniliğin vaat ettiği müjde—”gelecek olanın, gelmesi gerekenin, belki de çoktan gelmiş olanın” işareti. Her yandan kanıtlanmış bir kitap, “zamanının en iyi zihinlerini memnun edebilmiş.”

Komşu Kapısı Maçka Dayanışma Derneği‘nde 28 Aralık 2018’de yaptığımız söyleşi için:


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s