Birikim’de değişik boyutları ve vaatleriyle Kürt meselesi-Birikim

Ahmet Özcan, “Birikim’de değişik boyutları ve vaatleriyle Kürt meselesi,” Birikim, Sayı 400 (Ağustos 2022), s. 40-56.

Makalenin tümünün yer aldığı Birikim’in 400. Sayısı için burayı tıklayın.

(…) Birikim’in (Mart 1975 ile Mart 1980 arasındaki) birinci dönemi ile (Mayıs 1989’dan başlayıp süregiden) ikinci dönemi arasında temel bir fark bulunmaktaydı. Birinci dönem, demokrasi ve enternasyonalizm savunusu ile ekonomizm ve milliyetçilik eleştirisi üzerinden arkasında sonraki dönemin temellerini oluşturacak hayati bir siyasal-felsefi miras bırakacak olsa da Marksizm’in “yanlış okumaları”nın bir eleştirisiyle sınırlı kaldı. Sosyalizmin dünyada ve Türkiye’deki nihai düşüşünün deneyimlenmesinden sonra yeniden oluşturulan Birikim’in ikinci döneminde ise amaç, Marksist kuramın temellerinin baştan aşağı eleştirilmesi üzerinden yeni bir sosyalizmin, böylece yeni bir dünyanın tahayyül edilmesi, bunun için de mevcut çağın ortak aklına/duygularına karşı amansız bir savaşın açılmasıydı. Bu şimdiki zamana karşı açılan kuramsal savaş, Birikim’in ikinci döneminde kendisini belki de en güçlü şekilde milliyetçilik eleştirisi üzerinden gösterdi. İşte Birikim’de Kürt meselesinin nasıl ele alındığını araştıran bu makale, çağımıza karşı verilen bu kuramsal isyanın, bu düşünme teşebbüsünün ortaya koyduğu vaat ile bu vaadin sınırlılıklarını anlamayı amaçlamaktadır. Zira Kürt meselesi, Birikim’in düşünme yoluyla yeni bir sosyalizm ve yeni bir ülke tahayyül etme vaadi için esaslı bir imtihandı. (…)


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s