Sessizlik Aforizmaları

Boşluk olarak konuşma: Sessiz kalamayız, çünkü ortada bir sorun var. Konuşuyoruz, çünkü ortada boşluk var.

Konuşma olarak suskunluk: Sessizlik, nesnel bir sükunet durumuna işaret ederken suskunluk, arkasında failin sessiz kalma istencinin olduğu öznel bir durumdur. Önceki, doğal bir durumken sonraki, bir failin fiilidir. Kişi, sessizlik hakkında, sessizliğin nedenleri ve sonuçları hakkında konuşabilir. Ama sessizliğin kendisi dilsizdir. Suskunluk ise kelimeleri olmayan bir konuşmadır. Kişi, konuşmamayı tercih ettiğinde başka bir dili konuşmayı tercih etmiş olur.

Hınç olarak suskunluk: Suskunluk, zorunlu olarak onaylamak anlamına gelmez. Aksine kendi içinde hıncın ve inkârın acı bir türünü, bunun gelecekteki, “zarın onun lehine düşeceği zamanda”ki dört başı mamur bir ifadesi için muhafaza edebilir.

Nihai red olarak suskunluk: Kişi, yalnıza en çok sevdiklerini eleştirir. Kişinin hor gördükleri hakkında yapacağı en iyi şey susmaktır.


Adab-ı muaşeretin ilk kuralı: Yalnızca yeterince uzun susmasını bilene susmama hakkı doğar.

Biz susanlar: Biz susanlar, o kadar uzun süre sustuk ki gevezelik etmeyi unuttuk ve sessizce konuşmayı öğrendik.

Zor nedir?: Zor nedir? Sessiz kalmak, sessizliğin hakkında dahi sessiz kalmak, sessizliğini konuşmanın arkasına saklamak, konuşarak susmak!

Sessizliğin felsefesi: Yeniden konuşabilmek için susmam, kendimi duyabilmek için sağır olmam gerek. Yaprakların ağaçlardaki hışırtısı ancak bir şair kulağıyla işitilebilir.

Okumak zordur: Okumak zordur, çünkü sessiz kalmak zordur.

Asil ve çileci gevezelik: Zaman zaman hem asiller hem de çileciler kendi çıkarlarının pahasına sessiz kalmayı beceremez. Bu iki gevezelik türü arasında bir fark vardır. Önceki, ruhun taşkınlığından ötürü gerçekleşirken sonraki, ruhun batışından doğar.


Soru: Susarak nasıl konuşulur?

Nietzsche, sessizlik ve üslup: Nietzsche’nin üslubunun temel özellikleri nelerdir? Veya Nietzsche nasıl yazar, yani nasıl dövüşür?

1. Yüce üslubu amaçlar, yani ya masumca ve alaylı konuşur ya da susar.

2. Yalnızca konuşması gerektiği zamanda ve yalnızca üstesinden geldiği şeyler hakkında konuşur.

3. Konuşmayı hak etmek için o kadar uzun zaman beklemiş ve sessiz kalmıştır ki artık susmayı unutmuş, tamamen konuşma olmuştur.

4. Yine de sessizce konuşur; kelimeleri güvercin ayaklarında gelir.

5. Sessiz konuşması, fırtınanın gelişinin müjdecisidir. Üslubu, fırtınadan önceki sessizliktir.


Müzik ve sessizlik: Müzik, sessizlikten daha fazla neye ihtiyaç duyar? Müzisyenler, sessizlik ustalarından başka nedir?

Gürültünün üstesinden gürültüyle gelmek: Biz kent insanlarının trajedisi, gürültünün üstesinden yalnızca başka bir gürültünün yardımıyla gelebilmemizdir. Sonrakine daha hoşgörülür olduğu için başvursak da içten içe hiçbir gürültü çeşidinin sessizliğin yüceliğinin yerini tutamayacağını biliriz.


Bir ağrı kesici olarak sessizlik: Kişi onulmaz bir ıstırabın içine düştüğünde yapabileceği en iyi şey ona sessizce katlanmaktır. Istırap karşısında takınılan sessiz duruş acıyı hafifletir, ağrıyı keser.

Sessiz söz: Sessizce verilen söz en hakiki söz değil midir? “Egemen birey” yalnızca “isteksizce, nadiren, ağır ağır” değil, aynı zamanda sessizce söz vermez mi?


Ölüm sessizliği: Ölüm nedir? Görülemez ebedi karanlık, duyulamaz ebedi sessizliktir.

Bizim amacımız: Bizim amacımız, ölümün ebedi karanlığına ve sessizliğine karşı hayatın ışıltısının, cıvıltısının ve ötüşünün uzlaşmaz savunucuları olmaktır.


Yemin: Konuşmayı hak edinceye kadar susacağım.

Kıpti Kilisesi-Sekizinci Yüzyıl
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s