Eşkıyanın “Adi” Şiddetinin Siyasallığı ve Yasa Yapıcı Mirası-Kebikeç

Ahmet Özcan, “Eşkıyanın ‘Adi’ Şiddetinin Siyasallığı ve Yasa Yapıcı Mirası”, Kebikeç: İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi, Sayı 34, 2021, s. 7-23.


Yukarıdaki makale, European University Institute tarafından 2011’de düzenlenen “12. Akdeniz Araştırma Konferansı” kapsamında sunduğum ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi’nde halen devam etmekte olan “Son Kürt Eşkıyaları, Göçerler ve Merkezileşme” adlı doktora tezimin girişi niteliğinde olan çalışmanın teorik bölümünü oluşturmaktadır. Birinci bölümde, Türkiye’de eşkıyalık üzerine var olan literatür incelenmiş ve bu konuda şu ana kadar yapılmış tartışmanın “sosyal ve karşı-sosyal eşkıya” düzlemine sıkışıp kaldığı savunulmuştur. İkinci bölümde ise eşkıyanın gerek fiili gerekse mitsel var oluşuyla iktidar, yasa ve şiddet arasındaki ilişkideki konumu üzerinden yukarıda bahsedilen düzlemin dışına çıkmak için, eşkıyanın “adi” olarak adlandırılan şiddetinin siyasallığı ve bu makalenin boyutları dışında kalan ampirik araştırmanın sonuçları, önceki iki bölümden çıkan teorik çerçeve içinde tartışılmıştır.

Akbaba, 07.02.1968

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s