İNSANLIĞIMIZ VE JEO-STRATEJİK GERÇEKLER IŞIĞINDA SOMALİ

“Ben ve ulusum dünyaya karşı,   Ben ve kabilem ulusa karşı,   Ben ve ailem kabileye karşı,   Ben ve kardeşim aileye karşı,   Ben kardeşime karşı.” (Bir Somali Deyişi)[1]  Bu çalışmayı kaleme aldığımız an itibariyle Somali, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün verdigi son rakamlara göre, bugüne kadar yarısı çocuklardan oluşan on binlerce insanın açlıktan öldüğü, 4 milyon insanın […]

Read more "İNSANLIĞIMIZ VE JEO-STRATEJİK GERÇEKLER IŞIĞINDA SOMALİ"

BİR SOSYAL BİLİM, ONA MÜTEKABİL SİYASET VE NİHAİ ELEŞTİRİSİ: ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİ

Giriş Uluslararası İlişkiler (Uİ) disiplini, diğer sosyal bilimlerden farklı olarak incelemeye ve anlamaya çalıştığı fenomen ile adlandırılmıştır. Bu fenomen, kendi varlığından ve bütününden hiyerarşik olarak daha üstün birimlerin olmadığı dünya siyasetindeki ulus-devletlerin ilişkileridir. Uİ disiplini, ulus-devletlerin analiz seviyesinde bütünsel bir birim olarak ele alınması ile başlamıştır. Cevabı aranan sorular, uluslararası ilişkilere dair ana aktörlerin kim; […]

Read more "BİR SOSYAL BİLİM, ONA MÜTEKABİL SİYASET VE NİHAİ ELEŞTİRİSİ: ULUSLARARASI İLİŞKİLER DİSİPLİNİ"